Inkomstförsäkring

I dessa tider av lågkonjunktur som innebär varsel om uppsägning och allmän oro för ekonomi och levnadsstandard kan det vara skönt att vara rätt försäkrad, att ha en inkomstförsäkring.

Att bli arbetslös innebär en drastisk förändring för alla inblandade. I regel innebär det lägre inkomst och ekonomisk oro för alla. Även om du har pengar undanstoppade i madrassen eller i aktieposter kan det vara skönare att spara dem till ett annat tillfälle än att de ska gå åt till löpande levnadskostnader. Du kan aldrig förutsäga hur länge du kommer vara arbetslös och en dag står du där, när stämpelperioden gått ut och dina sparpengar sedan länge gått åt till mat och husrum.


>> Vad det kostar att försäkra upp till 80% av din lön i 300 dagar.

En inkomstförsäkring innebär en ekonomisk kompensation vid arbetslöshet. Försäkringen ersätter inkomstbortfallet upp till 80% av din faktiska lön. A-kassan har ett maxbelopp på 18 700 kronor och försäkringen täcker då inkomstbortfallet på beloppet över detta. Därför bör du inte köpa en sådan försäkring om din lön understiger A-kassans maxbelopp.

Teckna en inkomstförsäkring online

En inkomstförsäkring är något för dig som tjänar 20 000 kronor eller mer per månad och kvalifikationstiden är alltid 12-18 månader. Under kvalifikationstiden får du inte bli varslad om uppsägning, du får inte ens få kännedom om en eventuell uppsägning. Om så är fallet under kvalifikationstiden slutar försäkringen gälla automatiskt. Därav är det av yttersta vikt att du köper en inkomstförsäkring i god tid innan en eventuell lågkonjunktur blivit allt för djup.

Förutom att din lön bör överstiga 20 000 kronor ska du även vara stadigvarande bosatt i Sverige, du måste vara medlem i A-kassan samt omfattas av lagen om anställningsskydd. Dessutom måste du ha en tillsvidareanställning, dock finns det särskilda försäkringar för dig som är egen företagare eller VD.Att teckna en privat inkomstförsäkring

Uppsägningar, varsel och en allmän oro på finansmarknaden gör att allt fler ser över sitt arbetslöshetsskydd. I takt med att förtroendet för det svenska välfärdssystemet minskar, ökar däremot intresset för privata försäkringar.

Skillnaden mellan en facklig och en privat inkomstförsäkring ter sig inte så stor. Men några tydliga skillnader finns det.

De fackliga försäkringarna är kollektivt avtalade och gäller då en större grupp människor i ett fackförbund. Själva försäkringen är då oftast billigare men du måste å andra sidan betala fackavgiften kombinerat med försäkringsavgiften. En annan skillnad är även att de fackliga försäkringarna har en avsevärt kortare giltighetstid och gäller mycket sällan under hela a-kassans ersättningsperiod. Där är det en stor fördel att teckna en privat försäkring som till skillnad från de fackliga, faktiskt gäller under hela ersättningsperioden från a-kassan. Dessutom krävs det inte av dig att du är fackligt ansluten, därmed sparar du in pengar på fackavgifter. Värt att tillägga för dig som har en facklig inkomstförsäkring är att du kan köpa en tilläggsförsäkring som då gäller under hela ersättningsperioden från a-kassan.

Är du osäker på vilken lösning som är bäst för dig vad gäller en försäkring av inkomst är det en god idé att tala med en utbildad försäkringsrådgivare. Försäkringsrådgivaren kan då, utifrån din specifika situation avgöra om det är bäst att teckna en facklig eller en privat försäkring. I ditt fall kanske det rent av är bäst att teckna en kombination av en facklig och en privat inkomstförsäkring. Det är av yttersta vikt att du är rätt försäkrad om olyckan skulle vara framme, att du en dag står där och är arbetslös utan inkomstförsäkring.

Privat inkomstförsäkring

Förutom dessa små, men viktiga skillnader är en facklig och privat inkomstförsäkring mycket likartade. Vad som krävs för att du ska kunna köpa en privat försäkring är att du är löntagare mellan 20 och 55 år, att du bor och arbetar i Sverige, att du är medlem i a-kassan samt att du haft en fast anställning i minst 12 månader. Givetvis får du inte ha eller fått kännedom om kommande arbetslöshet de senaste 12 månaderna.

Testa vad det kostar att försäkra upp till 80% av din verkliga lön i 300 dagar.
Det tar mindre än 1 minut och du får besked direkt på skärmen.

Rekommenderat:

Om oss

Privatinkomstförsäkring.se är en hemsida som skriver om inkomstförsäkringar. Vi ägs ej av någon av de bolag vi skriver om utan är helt fristående. Observera att vare sig försäkringsaktiebolaget Accept eller fackförbundet Unionen ej är ansvariga för den informationen som presenteras på webbsidan.