Arbetslöshetsförsäkring

Information om arbetslöshetsförsäkring och varför det kan vara bra att ha
Att folk blir arbetslösa är nog något de flesta känner till, men alldeles för många lever i tron att detta aldrig skulle kunna drabba dem själva. Det är ett farligt tankesätt, för man vet aldrig vem som kan bli drabbad, och ju mer säker på sig själv man är, desto högre inkomst och dyrare utgifter har man förmodligen, och då blir fallet och problemen ännu större än för den med liten inkomst när man väl blir arbetslös.

Att försöka skapa ett skyddsnät för eventuell arbetslöshet är därför något som alla bör göra, oavsett vad man jobbar med och hur länge man har jobbat. Och som tur är finns det ett bra hjälpmedel att ta till om man vill skapa en extra säkerhet för sig själv när det gäller just arbetslöshet och det är att ta en så kallad arbetslöshetsförsäkring.


Testa vad det kostar att försäkra upp till 80% av din verkliga lön i 300 dagar.
Det tar mindre än 1 minut och du får besked direkt på skärmen.

Vad är en arbetslöshetsförsäkring?
Om man skulle bli arbetslös har man rätt till en viss arbetslöshetsersättning med automatik, med anledning av att man är med i a-kassan. Denna ersättning är dock begränsad då a-kassan har ett ersättningstak, som enligt många är för lågt, så för många höginkomsttagare eller bara personer med något högre lön än medellön skulle gapet mellan den nuvarande lönen och denna ersättning bli väldigt stor. För att minska denna skillnad tecknar man arbetslöshetsförsäkringar som ett extra skydd.
Om man har en arbetslöshetsförsäkring får man nämligen ersättning via denna utöver den ersättning man får från a-kassan om man skulle bli arbetslös.
En arbetslöshetsförsäkring kallas även emellanåt för inkomstförsäkring.

Hur funkar en arbetslöshetsförsäkring?
Du måste ha ett fast jobb idag för att kunna ansöka om denna typ av försäkring. (I vissa fall måste man även ha haft detta fasta jobb under en viss tid för att kvalificera sig för försäkringen, men det beror även på vilket försäkringsbolag man vill ta försäkringen hos)
Om du dock kvalificerar dig för att teckna försäkringen och skaffar den, ger denna försäkring dig 80 % av din lön under en viss tid, för att komplettera den ersättning du får från a-kassan. Exakt hur länge du får ersättningen beror dock på vilken försäkring du tecknar.

Hitta en försäkring
Om du vill teckna en försäkring som hjälper dig under eventuell arbetslöshet, bör du vara medveten om att ett flertal olika försäkringsbolag erbjuder denna typ av försäkringar idag. Det kan därför löna sig att shoppa runt lite innan man tecknar en försäkring av det här slaget, för att hitta den billigaste försäkringen.
Man kan få billiga arbetslöshetsförsäkringar via sitt fackförbund i många fall, men har du inte denna möjlighet via ditt fackförbund, kan man även teckna detta direkt med ett försäkringsbolag om man vill det. Om detta är aktuellt för din del, kan du hitta försäkringsbolag som erbjuder arbetslöshetsförsäkringar via sökmotorer.

Arbetslöshetsförsäkring

Innan du skaffar arbetslöshetsförsäkringen
Innan du tecknar en arbetslöshetsförsäkring är det smart att jämföra priser på premien du betalar hos flera olika försäkringsbolag, då priserna skiljer sig åt en hel del.
Glöm dock inte att även jämföra villkoren på de försäkringar du hittar, då olika försäkringar är olika förmånliga, bland annat beroende på hur länge man kan få ersättning och så vidare. I vissa fall kan även olika undantag och annat som är bra att känna till gömma sig i villkoren, så teckna aldrig denna eller någon annan typ av försäkring utan att läsa försäkringsvillkoren i sin helhet!

Rekommenderat:

Om oss

Privatinkomstförsäkring.se är en hemsida som skriver om inkomstförsäkringar. Vi ägs ej av någon av de bolag vi skriver om utan är helt fristående. Observera att vare sig försäkringsaktiebolaget Accept eller fackförbundet Unionen ej är ansvariga för den informationen som presenteras på webbsidan.