Arbetslöshetsförsäkring – Regler

Skulle du bli av med ditt arbete kan du ha rätt till ersättning från en arbetslöshetsförsäkring, alltså från det som brukar kallas a-kassa. Arbetslöshetsförsäkringen har olika regler och lagar som avgör om du är berättigad till denna försäkring. Det är bra om du har koll på detta redan innan något händer, så att du inte riskerar att stå utan a-kassa om du förlorar jobbet.

Lagen om arbetslöshetsförsäkring

Lagen om arbetslöshetsförsäkring avgör om du har rätt till a-kassa. Viktigast är ”Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring” eftersom det är där det slås fast vem som har rätt till arbetslöshetsförsäkringen, vilka krav som gäller och hur försäkringen är uppbyggd. Du kan läsa mer om vad som gäller på Lagen.nu.

Så fungerar arbetslöshetsförsäkring

Vad är en arbetslöshetsförsäkring? Det är en försäkring som är frivillig att teckna och som är möjlig att skaffa om du arbetar. Här nedan får du mer information om hur en arbetslösförsäkring fungerar och vad som kan vara bra att tänka på.

1. A-kassa

A-kassa är en förkortning av arbetslöshetskassa, som är de som har hand om att betala ut ersättning till arbetslösa. Med tiden har även ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen börjat kallas för a-kassa.

2. Hur du ansöker om a-kassa

Du ansöker om a-kassa, via företagets webbplats. Det finns en rad olika företag som erbjuder a-kassa. Vissa a-kassor kan du gå med i oavsett vilken bransch du arbetar i. Normalt måste du också vara inskriven på Arbetsförmedlingen från den första dag du är arbetslös för att kunna ansöka om a-kassa.

3. Inkomstbaserad ersättning

A-kassan är en försäkring för arbetslös tid. Du kan få ersättning för varje dag du är arbetslös, vilket kallas för dagskassa. Hur mycket ersättning du får räknas ut utifrån den lön du haft. Du kan få 80% av din inkomst.

4. Inkomstförsäkring

A-kassan har ett tak så att det är möjligt att få 80% av en lön på 33 000 kronor. Har du en högre inkomst kan du få ut en högre ersättning med en inkomstförsäkring. Du kan läsa mer om inkomstförsäkring utan fackförbund här.

Vanliga frågor och svar

Det finns vissa frågor om arbetslöshetsförsäkringen som ofta dyker upp, till exempel ”Hur länge kan jag få a-kassa?” Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren på dem.

Blir du arbetslös ska du skriva in dig på Arbetsförmedlingen den första dagen. Efter det kan du ansöka om a-kassa. Du måste söka jobb och följa Arbetsförmedlingens planering för att ha rätt till a-kassa.

Ja, vad kostar en arbetslöshetsförsäkring egentligen? Avgifterna brukar ligga på 100–200 kronor i månaden, men för många a-kassor är det ett krav att vara med även i fackförbundet, vilket kan kosta ungefär lika mycket.

Här kommer frågan ”Vad är arbetslöshetsförsäkring?” in, eftersom svaret handlar om att det är en frivillig försäkring som arbetande kan teckna. Därför är det också du själv som betalar din arbetslöshetsförsäkring.

Du kan få a-kassa i 300 dagar, max 5 dagar per vecka.

Arbetslöshetsförsäkringens regler innebär bland annat att du inte kan få a-kassa hur länge som helst. Får du inget arbete kan du ha rätt att delta i jobb- och utvecklingsgarantin hos Arbetsförmedlingen, vilket ger dig en annan form av ersättning.

Den billigaste a-kassan är Finans-och försäkringsbranschens a-kassa, med en avgift på 85 kronor per månad. Kommunalarbetarnas a-kassa är den näst billigaste a-kassan med en avgift på 87 kronor per månad. Är du inte med i fackförbundet Kommunal är avgiften dock 105 kronor per månad.

Fler artiklar