Försäkring till bil – Frågor & svar

Det finns olika typer av försäkring till bil, men vilken passar din bilmodell bäst? Det är inte alltid så lätt att hålla ordning på vad alla begrepp och försäkringstyper innebär. Därför går vi igenom de viktigaste sakerna här. Läs om vad du behöver tänka igenom innan du tar beslut om vilken försäkring du ska ha.

Vägassistansförsäkring vs. vanlig bilförsäkring

Med en vägassistansförsäkring kan du få hjälp direkt om något händer med din bil. Du kan få den reparerad på plats, bärgad till en verkstad, och du kan få hjälp till exempel med punktering eller drivmedelsbrist. Du kan enkelt teckna försäkring hos Assistansbolaget.se. De erbjuder vägassistansförsäkring som täcker de olyckor som kan uppstå. Med denna försäkring kan du dessutom få tillgång till hyrbil eller transport till din hemort. Vid behov kan de även hjälpa till med bokning av hotell. Detta är saker som inte ingår i en vanlig bilförsäkring.

Var kan jag jämföra bilförsäkringar?

Bilförsäkringar kan skilja sig åt både vad gäller priset och vad som ingår i försäkringen. Genom att jämföra bilförsäkringar på Watercircles.se kan du få en översikt över olika färsäkringar, sett till vilken bil du har. Du kan jämföra bilförsäkringar av olika slag, till exempel halvförsäkringar eller helförsäkringar. Det är viktigt att du tecknar en försäkring som är anpassad efter bilens behov. Faktorer som spelar in är bland annat bilens årsmodell och eventuella övriga försäkringar, som den vagnskadegaranti nya bilar brukar ha.

Vad ingår i en bilförsäkring?

Vad som ingår i en bilförsäkring beror på vilken slags försäkring det rör sig om. En trafikförsäkring är obligatorisk och en halvförsäkring är bra för de allra flesta. Med helförsäkringen får du det bästa skyddet. Läs mer om vad som ingår i en bilförsäkring hos Konsumenternas.se.

Trafikförsäkring


Trafikförsäkring är en försäkring till bil som alla måste ha. Trafikförsäkringen gör att såväl förare, passagerare och den som inte varit i bilen kan få ersättning vid en skada, och även skador som orsakas på annans egendom kan ersättas.

Helförsäkring


Helförsäkring innefattar vagnskadeförsäkring, där det går att få ersättning för skador på din bil efter till exempel en olycka eller skadegörelse. Allt som ingår i en halvförsäkring ingår också i en helförsäkring, även om villkoren kan skilja sig mellan olika bolag.

Halvförsäkring


Med en halvförsäkring får du en försäkring för stöldskydd, brandskydd, glasskydd, maskinskydd, trafikskydd, räddningsskydd, rättsskydd och normalt också allriskskydd. Det är en försäkring som täcker det mesta utom skador på den egna bilen.

Vad kostar en bilförsäkring?

Så vad kostar en bilförsäkring? Det kan skilja sig åt beroende på vilken sorts försäkring det handlar om, men någonstans mellan 6000 och 12 000 kronor per år är normalt. Nedan kan du se några av de faktorer som påverkar priset.

Faktorer som påverkar

Ålder

Bilens ålder påverkar en bilförsäkrings kostnad. En ny bil kan ha vagnskadegaranti, och då kan en halvförsäkring räcka. En gammal bil utan större värde kan klara sig med trafikförsäkring. Vilken kostnad en bilförsäkring har påverkas därför på flera sätt av bilens ålder.

Bilmodell

Bilens modell är en annan parameter som påverkar vilken kostnad för bilförsäkring du kommer ha. Generellt sett är exklusiva bilar dyrare att försäkra, eftersom värdet då anses vara högre.

Bostadsort

En sista faktor som påverkar priset i hög utsträckning är vilken bostadsort du har. Även boendeformen kan påverka vilken kostnad för bilförsäkring du kommer ha.

Fler artiklar