Vad är en tandförsäkring?

En tandförsäkring (också kallat tandvårdsförsäkring eller tandläkarförsäkring) är utformad för att täcka delar av kostnaderna för tandvård. Den kan täcka en mängd olika tandvårdstjänster, från rutinmässig kontroll och rengöring till mer komplexa ingrepp som rotfyllningar, kronor och broar. Den erbjuder även förebyggande vård i form av rutinbesök.

Vad ingår i tandvårdsförsäkringen?

Vanligtvis täcker en tandvårdsförsäkring tjänster som inkluderar följande delar:

 • Förebyggande tandvård som regelbundna tandläkarundersökningar, rengöringar och röntgenbilder.
 • Kostnader för akut tandvård, fyllningar, rotfyllningar, tandutdragningar.
 • Ibland mer avancerade behandlingar som ortodonti och tandimplantat.
 • Vissa försäkringar inkluderar även täckning för kosmetisk tandvård.

Jämför tandförsäkring

Hela Försäkring


Sveriges mest populära tandvårdsförsäkring. Helt utan självrisk och kräver inte heller någon hälsokontroll, till skillnad från vissa andra bolag som kräver att du inte ska vara i behov av någon tandvård vid tecknande av försäkringen.

 • Ingen självrisk eller bindningstid
 • Välj tandläkare helt själv
 • Ingen hälsokontroll behövs
 • Snabb ersättning
Teckna här

Svensk Tandvårdsförsäkring


För att tecknas behöver du ha en nollställd tandstatus, det vill säga att du inte får vara i behov av tandvård. En undersäktning kan krävas för att säkerställa detta. Självrisken är 750 kronor per skada. Tecknas genom Norsk Tannhelseforsikring.

 • För personer mellan 23 och 69 år
 • Självrisk 750 kr per skada
 • Familjemedlemmar kan försäkras på samma avtal
 • Kräver nollställd tandstatus
Teckna här

Skillnad mellan privat och allmän tandvårdsförsäkring

Skillnaden mellan privat och allmän tandvårdsförsäkring ligger främst i deras täckning, kostnader och tillgänglighet av vård.

Privat

En privat tandvårdsförsäkring erbjuds av försäkringsbolag och tenderar att ge mer omfattande täckning med färre restriktioner jämfört med allmänna. De kan erbjuda bredare valmöjligheter när det gäller tandläkare och behandlingar, samt snabbare tillgång till specialiserad vård. Premierna kan dock vara högre och vissa kan ha väntetider för vissa typer av behandlingar.

Allmän

Allmänna tandvårdsförsäkringar är ofta en del av ett lands offentliga hälsovårdssystem. I Sverige är allmän tandvård subventionerad av staten för att göra den mer tillgänglig och överkomlig. För att ta del av den allmänna tandvården är du hänvisad till tandläkare inom Folkhälsotandvården..

Vad ska jag välja?

Du vill alltid välja det som passar dig och din munhälsa bäst. Faktorer som du kan ha i beaktning är följande:

 • Omfattning
 • Premiekostnad
 • Självrisk
 • Eventuella begränsningar
 • Kvalitet på kundservice
 • Flexibilitet i tandläkarval
 • Omfattning av specifika behandlingar

Det är rekommenderat att jämföra olika alternativ för att hitta den bästa tandvårdsförsäkringen för dina individuella behov.

Vad kostar det?

Generellt sett kan premierna för en tandförsäkring ligga någonstans från ett par hundra till flera tusen kronor per år. Kostnaden varierar beroende på flera faktorer såsom försäkringsbolag, omfattningen av täckningen och din individuella tandhälsostatus. Även självrisken och maxbeloppet för ersättningen spelar in i det slutliga priset.

Vad är skillnaden mot en sjukförsäkring?

Huvudskillnaden mellan en tandvårdsförsäkring och en sjukförsäkring ligger i typen av täckning de erbjuder. Sjukförsäkringar är avsedda att ge ekonomiskt skydd mot kostnader relaterade till medicinsk vård, behandlingar och läkemedel vid sjukdom eller skada. Dessa täcker oftast inte rutinmässig tandvård eller specifika tandbehandlingar.

En tandförsäkring, å andra sidan, är specifikt utformad för att täcka kostnader associerade med tandvård, från förebyggande åtgärder som regelbunden tandkontroll till mer komplicerade ingrepp som tandimplantat.

Så funkar det allmänna sjukförsäkringssystemet

Det allmänna sjukförsäkringssystemet i Sverige är utformat för att tillhandahålla grundläggande hälsovård till alla medborgare och bosatta. Systemet finansieras genom skatter och syftar till att göra hälsovård tillgänglig och överkomlig för alla.

Inom det allmänna sjukförsäkringssystemet har individer rätt till en rad hälsovårdstjänster, inklusive läkarbesök, sjukhusvård, viss tandvård och tillgång till receptbelagda läkemedel. Det reglerar också patientavgifter för att de ska vara överkomliga, med ett tak för de årliga kostnaderna som en individ behöver betala. När detta tak nås, täcks ytterligare vårdkostnader av försäkringssystemet.

För tandvård erbjuder det allmänna sjukförsäkringssystemet en viss grad av täckning, särskilt för barn och unga vuxna upp till 23 år som får gratis tandvård. Vuxna patienter får också en subventionerad tandvård, men denna är mindre omfattande. Det finns en fastställd prislista för olika tandvårdstjänster; patienter betalar en del av kostnaden upp till ett årligt högkostnadsskydd. På TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) kan du jämföra priser för olika tandvårdsbehandlingar på olika mottagningar i Sverige.

Statligt tandvårdsstöd

Statligt tandvårdsstöd i Sverige består av två huvuddelar: ett allmänt tandvårdsbidrag och ett skydd mot höga kostnader (högkostnadsskydd).

 1. Allmänt tandvårdsbidrag: Detta är ett årligt bidrag till alla vuxna, som är ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Åldersgrupperna 23-29 år och de över 65 år får 600 kronor per år, medan åldersgruppen 30-64 år får 300 kronor per år. Det intressanta är att man kan spara bidraget och få det dubbla året efter.
 2. Tandvårdsersättning – Högkostnadsskydd: Detta är ett skydd mot höga kostnader. Du får 50% rabatt på kostnader som överstiger 3 000 kronor och 85% rabatt på kostnader över 15 000 kronor, beräknat på ett referenspris från Försäkringskassan. Det betyder att rabatten börjar gälla först när du har nått upp till dessa kostnadsnivåer.

För att få tillgång till dessa stödformer, måste man besöka en tandläkare eller tandhygienist som är ansluten till det statliga tandvårdsstödet. Stödet gäller för många behandlingar men det finns vissa undantag, som till exempel kosmetisk tandvård eller tandvård som ingår i ett abonnemang.

Det är viktigt att notera att tandvården i Sverige är kostnadsfri till och med det år man fyller 23 år. Efter det erbjuds det statliga tandvårdsstödet för att bidra till att personer kan bibehålla en god tandhälsa och få tandvård till en rimlig kostnad.

För mer detaljerad information och specifika regler kring vilken tandvård som omfattas, kan du besöka Försäkringskassans hemsida och Sveriges Tandläkarförbunds sida.